GTC

Opis maszyny

GTC to rurowe schładzacze solanki by utrzymywać jej najniższą możliwą temperaturę – tak ważny czynnik, szczególnie przy wysokich nastrzykach. W stałym procesie współpracują ze wszystkimi rodzajami filtrów i nastrzykiwarek Günther, sterowanie wbudowane w baterię wymienników – od 1 do 4 sztuk, o mocy chłodniczej od 5 do 20kW.

Materiały pomocniczne