GMA

Opis maszyny

GMA to grupa przemysłowych stacji przygotowania solanek nastrzykowych lub sosów, dostępne pojemności od 400 do 2,000 litrów. Z leja zasypowego sproszkowane składniki stałe ale i płynne są zasysane ( efekt Venturiego ) do zbiornika głównego, gdzie następuje dokładne wymieszanie.

Opcjonalnie w stacji możliwe są na przykład płaszcz chłodzący z izolacją, zawór pneumatyczny, ogniwa ważące, sterownik MC2R i możliwość włączenia stanowiska w całościowy system zarządzany systemem Günther Pilot.

Stacja solanek GMA może stanowić element przygotowania zawiesiny do nastrzyku mięsa mięsem.

Materiały pomocniczne