ŁOMIANKI

SIEDZIBA GŁÓWNA
05-092 Łomianki, Polska
11-go Listopada 96
+48 22 768 64 00
+48 22 768 64 10
NIP 5272849344 |REGON 380026380|KRS 0000728992 | BDO 000181906 |Kapitał zakładowy 3 294 600 PLN Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Promatec
CZERWIONKA-LESZCZYNY CENTRUM SERWISOWE
44-238 Czerwionka-Leszczyny, Polska
ul. Polna 1A
SERWIS ZLECENIA/USŁUGI/SPRZEDAŻ CZĘŚCI
Tel.: +48 32 758 14 00 do 09
w godzinach 7.00 - 15.00 Tel.: +48 510 220 033 HotLine
zgłoszenie awarii po godzinie 15.00 +48 32 758 14 10
całodobowo