Masownice GPA

Opis maszyny

Masownice GPA charakteryzują się wszechstronnością zastosowań – masowanie, marynowanie, mieszanie, solenie, rozmrażanie, przez co wykorzystywane są powszechnie do obróbki wieprzowiny, wołowiny, drobiu, ryb, warzyw a nawet tak wyjątkowych produktów jak herbata czy tytoń.

GPA poprzez swoją konstrukcję i indywidualnie dobierane ustawienia nadają powtarzalne cechy produktowi końcowemu jak bardziej delikatna i równomierna na przekroju struktura, soczystość i kruchość, szybsze wybarwienie, wydłużony termin przydatności do spożycia. Poprzez odpowiednią ekstrakcję białek następuje lepsze związanie produktu, minimalizacja ubytków termicznych, więc wyższe uzyski. Dzięki wykonaniu próżniowemu masownic następuje dalsza poprawa przekroju i koloru produktu oraz usunięcie pęcherzy powietrza.

Uchylna konstrukcja pozwala dobierać odpowiedni kąt nachylenia w czasie pracy, poziom wypełnienia bębna oraz umożliwia natychmiastowe opróżnienie zawartości w delikatny sposób. Masownice GPA posiadają przegrody wewnętrzne o różnej agresywności pracy. Wszystkimi parametrami pracy indywidulanie ustawianymi zarządza sterownik dotykowy MC2R z możliwością zapisania do 100 niezależnych receptur.

Opcjonalnie masownice GPA mogą być wyposażone w izolowany płaszcz chłodzący lub grzejny, zintegrowany załadunek, ogniwa ważące, bezprzewodowy monitoring temperatury produktu czy dysze myjące.

GPA występują w zakresie wielkości od 100 do 600 litrów pojemności, a poziom wypełnienia, zależnie od produktu, może sięgać 70%.

Materiały pomocniczne