Klipsownica ICA SL

Opis maszyny

 ICA SL to model, który dla szczególnie ciężkich batonów, które muszą być obrabiane na wisząco ma wyjątkową propozycję – pętelki w GSA25 zakładane są w sposób samozaciskający przy klipsie – przed lub za klipsem, a nie podkładane pod klips. Oznacza to, że obciążenie batonu jest zdjęte w dużej mierze z klipsa, co zmniejsza znacząco zagrożenie zerwania klipsa, więc spadku batonu w podłogę w czasie obróbki.

Materiały pomocniczne