GLT

Opis maszyny

GLT to zbiorniki do magazynowania gotowych solanek nastrzykowych, dostępne pojemności od 400 do 2,000 litrów. Posiadają izolowane płaszcze chłodzące z zewnętrznym urządzeniem chłodniczym, mieszadło, ogniwa ważące i wydajną pompę odśrodkową z zaworem pneumatycznym do automatycznego zasilania nastrzykiwarki solanką.

Materiały pomocniczne