PI-H 345-52M

Opis maszyny

PI-H 345-52M to kompaktowa, specjalistyczna nastrzykiwarka do drobiu, gdzie dzięki rozbudowanej powierzchni mostu igłowego może być osiągana wydajność nawet 2,500kg/h ( dla poziomu nastrzyku 20% ).

Jak każda nastrzykiwarka Günther posiada oddzieloną część suchą ( elektronika, napędy ) od części mokrej ( obieg solanki ), co minimalizuje nagrzewanie się solanki w czasie pracy - tak kluczowy parametr dla właściwego nastrzyku. Bezpośredni napęd mostu igłowego oraz taśmy znajdujące się ponad poziomem nastrzyku, łatwo i szybko wymienialny most igłowy, co skraca do minimum czas potrzebny na przezbrojenie urządzenia lub przygotowanie go do mycia, system wbudowanego filtra świecowego to tylko niektóre ze szczególnych cech tej niezawodnej nastrzykiwarki Günther.

To pierwszy model nastrzykiwarek Günther z oddzielnym napędem do taśmy transportowej, co umożliwia dobór zagęszczenia nakłuć z poziomu sterownika M. Sterownik M umożliwia bezstopniową regulację podstawowych parametrów procesowych oraz zapisanie w nim do 20 indywidualnych receptur.

Na głowicę igłową istnieje możliwość łatwego dobudowania bloku z nożami do nacinania mięsa.

Materiały pomocniczne