Zgoda na otrzymywanie newslettera

Aby zarejestrować swoje dane w celu otrzymywania informacji, prosimy o wpisanie swojego adresu email na końcu strony w polu NEWSLETTER

W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera Promatec Sp. z o.o., przesyłając email, o treści "rezygnuje", na adres administratora danych osobowych: rodo@promatec.com.pl
Promatec Sp. z o.o. jako organizator wysyłki newslettera (dalej: „Newsletter”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuje, że: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z subskrypcją i wysyłką Newslettera. Administratorem danych osobowych jest: Promatec Sp. z o.o., ul.11-Listopada 96, 05-092 Łomianki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w Krakowie pod numerem KRS 0000728992 (dalej: „Administrator”).
Administrator informuje, że:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z subskrypcją i wysyłką Newslettera;
2. podane dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
3. dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji Newslettera – do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody;
4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
7. Dane osobowe pochodzą od osoby, których dane te dotyczą;
8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymywania Newslettera, brak podania danych osobowych uniemożliwia otrzymywanie Newslettera;
9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora – adres e-mail:  rodo@promatec.com.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, znajdują się w zakładce RODO oraz Polityka Prywatności, na dole strony.

NEWSLETTER
Prześlij nam swój adres e-mail, a będziesz otrzymywać najnowsze artykuły!