HVF 660

Opis maszyny

Ten model to uniwersalne rozwiązanie do skutecznego odpowietrzania sztywnych farszy w niskich temperaturach, kiełbas suchych, dojrzewających o większych kalibrach oraz różnorodnych kiełbas parzonych i podsuszanych. Nadziewarka charakteryzuje się bardzo delikatnym obchodzeniem się z produktem przy osiąganych wysokich wydajnościach całego zestawu, który jest kompletnym stanowiskiem – znakomitym połączeniem energochłonności, bezpieczeństwa, higieny. Wszystko to sprawia, że zwrot z takiej inwestycji jest szczególnie krótki. Główne parametry HVF 660: wydajność napełniania do 10,200kg/h przy ciśnieniu nadziewania do 40 bar, lej nadziewarki o pojemności do 350 litrów oraz lej załadowczy stojący na posadzce do 450 litrów.

Materiały pomocniczne