Nadziewarka z technologią wysokiej próżni HVF 658

Opis maszyny

To urządzenie jest specjalistą do skutecznego odpowietrzania sztywnych farszy w niskich temperaturach, kiełbas suchych, dojrzewających. Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowo wysokim ciśnieniem napełniania i często korzysta z wyjątkowej technologii przystawek wilkujących Handtmann. Ze względu na kompaktowość farszu i jego powtarzalne zasilanie osiągana jest znakomita dokładność porcjowania, skrócony czas dojrzewania, a efekt końcowy - wyjątkowa jakość produktu widoczna na przekroju jak równomierność, brak powietrza czy atrakcyjna barwa.

Główne parametry HVF 658: wydajność napełniania do 6,000kg/h przy ciśnieniu nadziewania do 72 bar lub do 7,200kg/h przy ciśnieniu nadziewania do 50 bar, lej nadziewarki o pojemności do 350 litrów oraz lej załadowczy stojący na posadzce do 450 litrów.

 

Materiały pomocniczne